Rola położnej


Biorąc pod uwagę samodzielność i rozległość działań, zawód położnej dawno już wyszedł poza ramy oddziału szpitalnego. Wiąże się to bezpośrednio z pracą w środowisku, zwłaszcza społeczności lokalnej. 

 

 

Rolą położnej środowiskowo- rodzinnej w trosce o zdrowie prokreacyjne kobiety jest opieka przedkoncepcyjna, poradnictwo w trakcie ciąży, opieka nad kobietą i noworodkiem po porodzie, promocja karmienia piersią.
W swojej pracy położna oprócz profesjonalnej wiedzy medycznej, ma do zaoferowania również wsparcie psychiczne i pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych - poprzez wskazanie instytucji pomocniczych pracujących na rzecz rodziny. 

 

 

Zapewnia wysoką jakość usług prozdrowotnych, prowadząc edukację zdrowotną ukierunkowaną na zapobieganiu chorobom, przygotowaniu do życia w rodzinie, świadomego macierzyństwa i ojcostwa.

 

  • bozena_20.jpg

 

 

Zakres bezpłatnych świadczeń


Zakres bezpłatnych świadczeń położnej rodzinnej w ramach kontraktu z NFZ :

 

Przed porodem:

   •   Zapoznanie ciężarnej z fizjologicznym przebiegiem ciąży, porodu i połogu.

   •   Przygotowanie ciężarnej do porodu i połogu.

       · Pomiary tętna płodu aparatem UDT w domu ciężarnej.

       · Promocja karmienia piersią.

   •   Indywidualna i grupowa edukacja przyszłych rodziców z uwzględnieniem nauki kąpieli 

         i pielęgnacji noworodka, przygotowania się na przyjęcie dziecka (kącik noworodka, wyprawka).

 

Po porodzie:

   •  Opieka nad kobietą po porodzie ( obserwacja przebiegu połogu, laktacji, wsparcie psychiczne).

   •  Obserwacja stanu noworodka, kontrola wagi ciała.

   •  Instruktarz z zakresu pielęgnacji i karmienia noworodka.

 

Opieka w chorobie i po zabiegach ginekologicznych.

 

Współpraca z lekarzem ginekologiem, pediatrą, pielęgniarką środowiskowo- rodzinną, pracownikiem MOPS-u.

 

Edukacja prorodzinna.

 

Wystawienie zaświadczeń do becikowego.

 

O mnie


Kwalifikacje:

 

•   Dyplom położnej (Medyczne Studium Zawodowe Wydż. Położnych
      w Krakowie).

•   Studia licencjackie na kierunku położniczym.

•   Studia magisterskie na kierunku pedagogicznym

 

Kursy:

 

•   Kurs kwalifikacyjny dla położnych środowiskowo- rodzinnych.

•   Kurs dokształcający z ginekologii dziecięcej i dziewczęcej.

•   Kurs dokształcający - Podstawowe i zaawansowane zabiegi
      reanimacyjne.

•   Kurs specjalistyczny - Naturalne metody planowania rodziny.

•   Kurs specjalistyczny - Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży 

      i podczas porodu.

•   Kurs specjalistyczny- Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji.

•   Kurs z zakresu alergologii (dzieci i dorosłych).

 

Szkolenia: 

 

•   Samobadanie i profilaktyka raka piersi.

•   Prowadzenie aktywnej szkoły rodzenia.

•   Opieka nad matką i noworodkiem w środowisku domowym.

•   Reanimacja i resuscytacja noworodka.

•   Poród w wodzie, w warunkach domowych, pozycje wertykalne.

•   Teoretyczne podstawy szczepień ochronnych.

•   Dotyk, język ciała i duszy. Uwarunkowania rozwoju noworodka
      i niemowlęcia.

•   Wpływ żywienia kobiety ciężarnej, karmiącej piersią na noworodka.

•   Profilaktyka zakażeń.

•   Trudności emocjonalne po porodzie.

•   Doświadczenie i żałoba po stracie dziecka na skutek poronienia,
      ciąży obumarłej, śmierci noworodka przy porodzie.

 

Sukcesy zawodowe:

Samodzielność zawodowa uzyskana w trakcie prowadzenia Indywidualnej Praktyki Położnej środowiskowo-rodzinnej

 

  • bozena_17.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • z54608dec127eb.jpg

 

 

Do pobrania


Kontakt


Indywidualna Praktyka Położnej Środowiskowo - Rodzinnej

 

Bożena Stańczyk   Tel.: 505 428 552

 

Gabinet: NZOZ Położne Środowiskowo-

Rodzinne J. Gurgul i Partnerzy

os. Kolorowe 21, 31-940 Kraków

tel. 12 647 24 74

www.poloznakrakow.pl

www.poloznanowahuta.republika.pl

 

Kobiety ciężarne proszę o wcześniejszy kontakt przed porodem - od 21 tygodnia ciąży! Opieka położnej po porodzie zdognie z wytycznymi NFZ objemuje 4-6 wizyt. Warunkiem uzyskania bezpłatnej opieki jest złożenie u położnej deklaracji wyboru położnej.